Za prijavu na natjecanje Znanstvenik u meni, natjecatelji i mentori koriste web aplikaciju natjecanja na prijave.znanstvenikumeni.org.


  • svi natjecatelji i mentori rada moraju imati otvoren korisnički račun u aplikaciji, povezan s valjanim AAI@EduHR identitetom na domeni skole.hr
    • taj identitet se dodjeljuje od strane škole, a mi ga koristimo za provjeru pripadnosti obrazovnoj ustanovi - ako ga nemate, obratite se administratoru imenika svoje škole
    • tko je administrator imenika u vašoj školi možete provjeriti na CARNetovom popisu ovdje
  • jedan natjecatelj, koji je nositelj prijave, mora započeti prijavu i pozvati svog sunatjecatelja (ako ga ima) da se pridruži prijavi (koju će on tada moći uređivati), kao i mentora.
  • netko od natjecatelja mora spremiti i predati prijavu nakon čega će dobiti potvrdu na emailRadnje u aplikaciji

Registracija i prijava u aplikaciju

Prijave na natjecanje

Mentorska ploča


Potencijalni problemi

Problemi s registracijom i prijavom


Kontakt

Podršku u korištenju aplikacije pruža Organizacija natjecanja na email natjecanje@znanstvenikumeni.org.