You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Pripremili smo neke promotivne materijale koje mentori mogu koristiti kako bi motivirali učenike da se prijave na natjecanje. Korištenje je omogućeno svim školama, mentorima i učenicima bez naknade i posebnog licenciranja - dakle, slobodno preuzmite ove materijale i koristite ih kako Vam to odgovara - bilo da ih ispišite ili prikazujete digitalno.

Plakat / poster

Poster je dostupan u PDF formatu, pripremljen za ispis na A3 veličini papira (ali pogodan je i za A4 ispis, kao i za bilo koji drugi format ispisa koji zadržava proporcije A3 formata)

Slika plakata:

Preuzmite PDF (~3.6 MB)