You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

Za prijavu na natjecanje Znanstvenik u meni!, natjecatelji i mentori koriste web aplikaciju natjecanja na prijave.znanstvenikumeni.org.


Kako bi prijava bila uspješna:

  • svi natjecatelji i mentori rada moraju imati otvoren korisnički račun u aplikaciji, povezan s valjanim AAI@EduHR identitetom na domeni skole.hr
    • taj identitet se dodjeljuje od strane škole, a mi ga koristimo za provjeru pripadnosti obrazovnoj ustanovi - ako ga nemate, obratite se administratoru imenika svoje škole
    • tko je administrator imenika u vašoj školi možete provjeriti na CARNetovom popisu ovdje
  • jedan natjecatelj, koji je nositelj prijave, mora započeti prijavu i pozvati svog sunatjecatelja (ako ga ima) da se pridruži prijavi (koju će on tada moći uređivati), kao i mentora.
  • netko od natjecatelja mora spremiti i predati prijavu nakon čega će dobiti potvrdu na email


Kontakt

Podršku u korištenju aplikacije pružaju:

Mario Borna Mjertan

Voditelj projekta

mbm@znanstvenikumeni.org

Jura Starčević

Tehnička podrška natjecanju

jura@znanstvenikumeni.org