Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mentorska ploča prikazuje sve radove kojima ste mentor te jesu li predani ili ne:

Image RemovedImage Added

Pojavi li se u mentorskoj ploči rad kojemu niste mentor, svakako nas obavijestite.