Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

UI Steps


UI Step

Natjecatelji i mentori moraju otvoriti korisničke račune na prijave.znanstvenikumeni.org. Za pomoć pri registraciji, pogledajte stranicu Registracija i prijava u aplikaciju.

Info

Ovaj korak se može po potrebi preskočiti i obaviti kasnije (osim za učenika koji je nositelj prijavnice)UI Step

Ako se prvi put prijavljujete na natjecanje Znanstvenik u meni!, prikazat će Vam se ovakvo sučelje:

Image RemovedImage Added

Klikom na Prijavi se, započet ćete novu prijavu.


UI Step

U prvom koraku sučelja za prijave, potrebno je popuniti informacije, prenijeti videozapis i kliknuti na Nastavi na natjecatelje.

Kod prenošenja videozapisa, povlačenjem datoteke videozapisa na sivi prostor ili klikom na browse, prenijet ćete željeni videozapis natjecatelja. Image Removed U kategoriji Originalni istraživački rad, otvorit će se prostor za predavanje rada - što je obavezno za tu kategoriju. Za radove, obavezan format je PDF.

Image Added

Warning
Napominjemo da obavezno nakon odabiranja datoteke pritisnete gumb Upload 1 file kako bi se datoteka ispravno prenijela!


UI Expand
titleDogodio se problem?

Moguće je da se dogode problemi prilikom prenošenja videozapisa.

U tom slučaju, javlja se ovakva pogreška.

Napominjemo da su dozvoljene vrste datoteka ".webm", ".mkv", ".avi", ".wmv", ".mov", ".mp4", ".m4v", ".mpg", ".mp2", ".mpeg", ".mpv", ".m2v", ".m4v", veličine do ugrubo 500 MB.

U slučaju da je i vrsta datoteke i veličina valjana, a prijenos Vam ne prolazi, obratite nam se.UI Step

U drugom koraku, unose se podaci o natjecateljima:

Image RemovedImage Added

Ako je rad u paru, drugi natjecatelj će sam morati popuniti podatke o sebi. Za pozivanje drugog sudionika u rad, unosi se njegov AAI pri čemu će aplikacija automatski popuniti njegove podatke ako su dostupni, odnosno, prikazati ovakvu poruku i poslati poziv ako nisu:

Image RemovedImage Added


UI Step

U trećem i posljednjem koraku, unose se podaci o mentorima, analogno onima za natjecatelje.

Image RemovedImage Added

Za pozivanje mentora u prijavu, unosi se AAI mentora pri čemu se ime i prezime mentora automatski popunjava ako je dostupno, odnosno, prikazuje se ovakva poruka i šalje poziv ako nisu:

Image RemovedImage Added

Klikom na Spremi kao skicu, prijava će se spremiti u skice, ali još neće predati te će se moći uređivati. Predaja prijave moguća je tek kad sva polja budu popunjena i svi članovi prijave budu imali korisnički račun u aplikaciji.

Na stranici prijava, pokazat će se prijava na popisu s opcijom Uredi ili predaj prijavu.


...

U završnom koraku prijava, ova opcija određuje hoće li se prijava predati ili ne:

Image RemovedImage Added

Predavanje prijava

...

U slučaju da postoje problemi s vašom prijavnicom, aplikacija će vas na to upozoriti, spremajući promjene koje ste napravili:

Image RemovedImage Added

U tom slučaju, prijava se neće predati.

...