Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Za prijavu na natjecanje Znanstvenik u meni!, natjecatelji i mentori koriste web aplikaciju natjecanja na prijave.znanstvenikumeni.org.

...

Jura Starčević

Tehnička podrška natjecanju

jura@znanstvenikumeni.org

pruža Organizacija natjecanja na email natjecanje@znanstvenikumeni.org.


Section


Column
width33%

Radnje u aplikaciji

Registracija i prijava u aplikaciju

Prijave na natjecanje

Mentorska ploča


Column
width33%

Potencijalni problemi

Problemi s registracijom i prijavom


Column
width33%

Kontakt

Podršku u korištenju aplikacije pružaju:

Section
Column
width33%

Mario Borna Mjertan

Voditelj projekta

mbm@znanstvenikumeni.org

Column
width33%