Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Naravno. Dapače, bilo bi nam izuzetno drago.

Natjecatelji i mentori: Gdje se nalazi Suglasnost? Tko ju mora potpisati?

Potrebna nam je pisana suglasnost roditelja i skrbnika za učenike u dobi manjoj od 16 godina kako bi oni mogli sudjelovati na natjecanju. Suglasnost možete pronaći ovdje: https://znanstvenikumeni.org/obrazac-za-suglasnost/

Natjecatelji u dobi od 16 ili više godina daju svoju implicitnu suglasnost prema Politici privatnosti, a temeljem Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Skeniranu ili fotografiranu kopiju izjave o suglasnosti su učenici odnosno njihovi mentori obavezni priložiti prema uputama u Pravilima natjecanja. Prijave koje ne sadrže kopiju izjave smatrat će se nevažećima ako su učenici mlađi od 16 godina.

Natjecatelji i mentori: Gdje možemo pogledati kako je izgledala prošla godina?

...