Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

UI Steps


UI Step

Natjecatelji i mentori moraju otvoriti korisničke račune na prijave.znanstvenikumeni.org. Za pomoć pri registraciji, pogledajte stranicu Registracija i prijava u aplikaciju.

Info

Ovaj korak se može po potrebi preskočiti i obaviti kasnije (osim za učenika koji je nositelj prijavnice)UI Step

Ako se prvi put prijavljujete na natjecanje Znanstvenik u meni!, prikazat će Vam se ovakvo sučelje:

Image RemovedImage Added

Klikom na Prijavi se, započet ćete novu prijavu.


UI Step

U prvom koraku sučelja za prijave, potrebno je popuniti informacije, prenijeti videozapis i kliknuti na Nastavi na natjecatelje.

Kod prenošenja videozapisa, povlačenjem datoteke videozapisa na sivi prostor ili klikom na browse, prenijet ćete željeni videozapis natjecatelja.

Image RemovedImage Added

Warning
Napominjemo da obavezno nakon odabiranja datoteke pritisnete gumb Upload 1 file kako bi se datoteka ispravno prenijela!


UI Expand
titleDogodio se problem?

Moguće je da se dogode problemi prilikom prenošenja videozapisa.

U tom slučaju, javlja se ovakva pogreška.

Napominjemo da su dozvoljene vrste datoteka ".webm", ".mkv", ".avi", ".wmv", ".mov", ".mp4", ".m4v", ".mpg", ".mp2", ".mpeg", ".mpv", ".m2v", ".m4v", veličine do ugrubo 500 MB.

U slučaju da je i vrsta datoteke i veličina valjana, a prijenos Vam ne prolazi, obratite nam se.UI Step

U drugom koraku, unose se podaci o natjecateljima:

Image RemovedImage Added

Ako je rad u paru, drugi natjecatelj će sam morati popuniti podatke o sebi. Za pozivanje drugog sudionika u rad, unosi se njegov AAI pri čemu će aplikacija automatski popuniti njegove podatke ako su dostupni, odnosno, prikazati ovakvu poruku i poslati poziv ako nisu:


UI Step

U trećem i posljednjem koraku, unose se podaci o mentorima, analogno onima za natjecatelje.

Image RemovedImage Added

Za pozivanje mentora u prijavu, unosi se AAI mentora pri čemu se ime i prezime mentora automatski popunjava ako je dostupno, odnosno, prikazuje se ovakva poruka i šalje poziv ako nisu:

Klikom na Spremi kao skicu, prijava će se spremiti u skice, ali još neće predati te će se moći uređivati. Predaja prijave moguća je tek kad sva polja budu popunjena i svi članovi prijave budu imali korisnički račun u aplikaciji.

Na stranici prijava, pokazat će se prijava na popisu s opcijom Uredi ili predaj prijavu.


...

U slučaju da postoje problemi s vašom prijavnicom, aplikacija će vas na to upozoriti, spremajući promjene koje ste napravili:

Image RemovedImage Added

U tom slučaju, prijava se neće predati.

...