Za prijavu na natjecanje Znanstvenik u meni!, natjecatelji i mentori koriste web aplikaciju natjecanja na prijave.znanstvenikumeni.org.


Kako bi prijava bila uspješna:

  • svi natjecatelji i mentori rada moraju imati otvoren korisnički račun u aplikaciji, povezan s valjanim AAI@EduHR identitetom na domeni skole.hr
    • taj identitet se dodjeljuje od strane škole, a mi ga koristimo za provjeru pripadnosti obrazovnoj ustanovi - ako ga nemate, obratite se administratoru imenika svoje škole
    • tko je administrator imenika u vašoj školi možete provjeriti na CARNetovom popisu ovdje
  • jedan natjecatelj, koji je nositelj prijave, mora započeti prijavu i pozvati svog sunatjecatelja (ako ga ima) da se pridruži prijavi (koju će on tada moći uređivati), kao i mentora.
  • netko od natjecatelja mora spremiti i predati prijavu nakon čega će dobiti potvrdu na email


Natjecatelji i mentori moraju otvoriti korisničke račune na prijave.znanstvenikumeni.org. Za pomoć pri registraciji, pogledajte stranicu Registracija i prijava u aplikaciju.

Ovaj korak se može po potrebi preskočiti i obaviti kasnije (osim za učenika koji je nositelj prijavnice)

Ako se prvi put prijavljujete na natjecanje Znanstvenik u meni!, prikazat će Vam se ovakvo sučelje:

Klikom na Prijavi se, započet ćete novu prijavu.

U prvom koraku sučelja za prijave, potrebno je popuniti informacije, prenijeti videozapis i kliknuti na Nastavi na natjecatelje.

Kod prenošenja videozapisa, povlačenjem datoteke videozapisa na sivi prostor ili klikom na browse, prenijet ćete željeni videozapis natjecatelja. U kategoriji Originalni istraživački rad, otvorit će se prostor za predavanje rada - što je obavezno za tu kategoriju. Za radove, obavezan format je PDF.

Napominjemo da obavezno nakon odabiranja datoteke pritisnete gumb Upload 1 file kako bi se datoteka ispravno prenijela!


Dogodio se problem?

Moguće je da se dogode problemi prilikom prenošenja videozapisa.

U tom slučaju, javlja se ovakva pogreška.

Napominjemo da su dozvoljene vrste datoteka ".webm", ".mkv", ".avi", ".wmv", ".mov", ".mp4", ".m4v", ".mpg", ".mp2", ".mpeg", ".mpv", ".m2v", ".m4v", veličine do ugrubo 500 MB.

U slučaju da je i vrsta datoteke i veličina valjana, a prijenos Vam ne prolazi, obratite nam se.

U drugom koraku, unose se podaci o natjecateljima:

Ako je rad u paru, drugi natjecatelj će sam morati popuniti podatke o sebi. Za pozivanje drugog sudionika u rad, unosi se njegov AAI pri čemu će aplikacija automatski popuniti njegove podatke ako su dostupni, odnosno, prikazati ovakvu poruku i poslati poziv ako nisu:

U trećem i posljednjem koraku, unose se podaci o mentorima, analogno onima za natjecatelje.

Za pozivanje mentora u prijavu, unosi se AAI mentora pri čemu se ime i prezime mentora automatski popunjava ako je dostupno, odnosno, prikazuje se ovakva poruka i šalje poziv ako nisu:

Klikom na Spremi kao skicu, prijava će se spremiti u skice, ali još neće predati te će se moći uređivati. Predaja prijave moguća je tek kad sva polja budu popunjena i svi članovi prijave budu imali korisnički račun u aplikaciji.

Na stranici prijava, pokazat će se prijava na popisu s opcijom Uredi ili predaj prijavu.

Uređivanje prijava

Uređivanje prijava analogno je dodavanju prijava, pri čemu svaki natjecatelj može uređivati samo podatke o sebi.

U završnom koraku prijava, ova opcija određuje hoće li se prijava predati ili ne:

Predavanje prijava

Kako biste predali prijavu koja je spremljena kao skica, kliknite na Uredi ili predaj prijavu na popisu prijava, provjerite da su svi podaci ispravno unijeti, provjerite da je opcija "Spremi moju prijavu kao skicu i nemoj je pokušati predati." isključena i kliknite na Spremi promjene.

U slučaju da postoje problemi s vašom prijavnicom, aplikacija će vas na to upozoriti, spremajući promjene koje ste napravili:

U tom slučaju, prijava se neće predati.

U slučaju problema

Ako se jave problemi prilikom prijave, slobodno nam se obratite.